ΧΡΕΩΣΕΙΣ

credits Easybike
 
Συνοπτικά οι χρεώσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα :

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ Κόστος κτήσης κάρτας   Ετήσια συνδρομή Χρήση 1ο Ημίωρο Χρήση επόμενα ημίωρα
Συνδρομητές Δωρεάν 10€ Δωρεάν 0,30€
Περιστασιακοί χρήστες  - Δωρεάν  0,30€

Κόστος ανανέωσης περιστασιακών χρηστών: 3€ - 20€
Βήμα χρέωσης : 30 λεπτά
Μέγιστος επιτρεπτός χρόνος κατοχής του ποδηλάτου : 2 ώρες