ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΠΡOΟΙΜΙΟ

Ο Δήμος Βέροιας με τον παρόντα κανονισμό προσδιορίζει τους όρους χρήσης και λειτουργίας του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Ποδηλάτων, με σκοπό αφενός τη διαχείριση και την προστασία της δημοτικής περιουσίας από τις Δημοτικές Υπηρεσίες και τους δημότες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αφετέρου τη διατύπωση με σαφήνεια των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των χρηστών.

Στον παρόντα κανονισμό καθορίζονται η διάρκεια λειτουργίας του συστήματος σε ημερήσια βάση, οι ώρες χρήσης του από τους δημότες, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος απόκτησης δικαιώματος χρήσης, η διαδικασία και ο τρόπος χρήσης του συστήματος. Ακόμη αναφέρονται ρητά οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των χρηστών. Τέλος καθορίζεται η έννοια του τέλους χρήσης και τα αναλογούντα πρόστιμα για κάθε παράβαση, καθώς και η επιτροπή για την επιβολή τους.

 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Αυτός ο κανονισμός εκδίδεται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 75 και 79 του Ν.3463/2006 και του Β.Δ. 24/9-20/10/1958 και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.

 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Ως «Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ)» νοείται το υλοποιημένο από το Δήμο Βέροιας αυτοματοποιημένο σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων με δυνατότητα βραχυχρόνιας ενοικίασης ποδηλάτων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον κανονισμό.

-Ως «Ποδήλατο» νοείται το ποδήλατο με αλουμινένιο σκελετό, ειδικό αντικλεπτικό και αντιβανδαλιστικό σχεδιασμό, που φέρει ειδικό αριθμό «ταυτοποίησης».

-Ως «Σταθμός» νοείται ο σταθμός των ποδηλάτων που περιλαμβάνει θέσεις αποδοχής/κλειδώματος.

-Ως «Θέση κλειδώματος» νοείται η θέση Σταθμού, στην οποία τοποθετείται και ασφαλίζεται το Ποδήλατο.

-Ως «Περιστασιακός Χρήστης» νοείται κάθε Χρήστης του ΣΚΠ που έχει εγγραφεί και χρησιμοποιεί το ΣΚΠ για διάστημα από μία (1) μέρα έως μία (1) εβδομάδα.

-Ως «Μέλος» νοείται κάθε χρήστης του ΣΚΠ που έχει εγγραφεί και χρησιμοποιεί του ΣΚΠ για διάστημα μεγαλύτερο της μίας (1) εβδομάδας.

-Ως «Χρήστης» νοείται κάθε «Μέλος» και κάθε «Περιστασιακός Χρήστης».

-Ως «Συνδρομή» νοείται η ημερήσια, εβδομαδιαία ή ετήσια συνδρομή που πρέπει να έχει ο Χρήστης για να είναι δυνατή η εκ μέρους του χρήση του Συστήματος.

-Ως «Τέλος Χρήσης» νοείται το αντάλλαγμα που καταβάλλει ο Χρήστης για τη χρήση του ΣΚΠ όπως αναλυτικά αναφέρεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο.

-Ως «Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι» νοείται το χρηματικό υπόλοιπο κάθε μέλους που είναι διαθέσιμο για πληρωμές διαδρομών που υπερβαίνουν τη δωρεάν διάρκεια (αφορά μόνο στα μέλη).

-Ως «Κάρτα Πληρωμής» νοείται η τραπεζική κάρτα που χρησιμοποιεί ο Χρήστης για την εγγραφή του στο Σύστημα – εφόσον ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής με τραπεζική κάρτα – καθώς και το «γέμισμα» του ηλεκτρονικού του πορτοφολιού.

 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ποδηλάτων είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Βέροιας. Χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Βέροιας που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» και εγκαταστάθηκαν σταθμοί μίσθωσης σε 4 σημεία της πόλης.

Αυτός ο κανονισμός λειτουργίας αφορά στην λειτουργία του συστήματος στη σημερινή του μορφή και σε τυχόν επέκτασή του.

 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οι κοινόχρηστοι χώροι του Δήμου Βέροιας για την εγκατάσταση σταθμών Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων είναι:

1. Πλατεία Κόρακα,

2. πλατεία Ωρολογίου,

3. πλατεία Αγ. Αναργύρων,

4. πλατεία Ελιάς

Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν την πρόσβαση σε ποδήλατα δημόσιας χρήσης με αυτόματη εξυπηρέτηση. Το ΣΚΠ αποτελείται από σταθμούς ποδηλάτων, οι οποίοι περιλαμβάνουν ποδήλατα προς μίσθωση σταθμευμένα σε κατάλληλες βάσεις στάθμευσης και σημεία εξυπηρέτησης των πολιτών.

 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η πρόσβαση στην Υπηρεσία παρέχεται μέσω κάρτας συνδρομής ή ηλεκτρονικού λογαριασμού.

Η κάρτα συνδρομής είναι αυστηρά προσωπική και επιτρέπει στον χρήστη την παραλαβή, τη χρήση και επιστροφή ενός ποδηλάτου.

Η λειτουργία της υπηρεσίας επιτρέπεται μόνο σε άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών, γνώστες της χρήσης ποδηλάτων και τα οποία δεν έχουν οποιαδήποτε αντίθετη προς τη χρήση τους ιατρική οδηγία (σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη).

Για χρήστες κάτω των 18 ετών, νομικά υπεύθυνος είναι ο κάτοχος της κάρτας συνδρομής# ή του ηλεκτρονικού λογαριασμού, o οποίος δεσμεύεται από τους παρόντες όρους και στον οποίο αποδίδεται κάθε ευθύνη για κάθε καταστροφή ή τραυματισμό που προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα από ή στον ανήλικο χρήστη της υπηρεσίας.

 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η ετήσια συνδρομή έχει διάρκεια εγκυρότητας ενός έτους που ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της κάρτας συνδρομής. Η χρέωση απόκτησης πρόσβασης διάρκειας 7 ημερών έχουν μέγιστη διάρκεια εγκυρότητας 7 διαδοχικών ημερών, μετρημένες από την αποδοχή από την τράπεζα των στοιχείων του πελάτη όταν γίνεται χρήση πιστωτικών καρτών ή από την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος της υπηρεσίας όταν γίνεται παραλαβή κάρτας με διάρκεια ισχύος 7ημερών.

Σε περίπτωση διαφωνίας για τη διάρκεια χρήσης του ποδηλάτου από τον χρήστη, τα μόνα αξιόπιστα δεδομένα θεωρούνται τα δεδομένα που παρέχονται από το πληροφοριακό σύστημα της υπηρεσίας.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους, ολόκληρη την εβδομάδα με ωράριο λειτουργίας 7:00 το πρωί με 12:00 το βράδυ. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας για λόγους συντήρησης, λόγους ανώτερης βίας, ή απόφασης των αρμόδιων αρχών για ολική ή μερική και προσωρινή ή αορίστου χρόνου απαγόρευση της κυκλοφορίας ποδηλάτων.

 

ΑΡΘΡΟ 8 – ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Στην υπηρεσία μπορούν να έχουν πρόσβαση περιστασιακοί χρήστες και συνδρομητές. Οι περιστασιακοί χρήστες χρησιμοποιούν την πιστωτική τους κάρτα και οι συνδρομητές μια ειδική προπληρωμένη κάρτα συνδρομητή που παραλαμβάνουν κατά την εγγραφή τους.

Το κόστος της υπηρεσίας, το οποίο αποτελεί έσοδο του Δήμου Βέροιας, περιλαμβάνει ένα πάγιο κόστος πρόσβασης και μία προοδευτική χρέωση κατά τη διάρκεια της χρήσης που προσδιορίζεται ως ακολούθως:

 

Συνδρομητές

Κόστος κτήσης κάρτας

0 €

Ετήσια συνδρομή (Η συνδρομή αντιστοιχεί σε χρόνο χρέωσης)

10€

Χρήση την 1η μισή ώρα

Δωρεάν

Χρήση τα επόμενα ημίωρα

0,30 €

(1 λεπτό το λεπτό)

 

Περιστασιακοί χρήστες

Χρέωση απόκτησης πρόσβασης διάρκειας 7 ημερών

3€ - 20€

Χρήση την 1η μισή ώρα

Δωρεάν

Χρήση τα επόμενα ημίωρα

0,30 €

(1 λεπτό το λεπτό)

 

Η χρέωση χρόνου χρήσης μετά το πρώτο ημίωρο είναι 1 λεπτό το λεπτό

Συνδρομητές : Οι συνδρομητές χρησιμοποιούν μια ειδική προπληρωμένη κάρτα συνδρομητή που παραλαμβάνουν κατά την εγγραφή τους. Η συνδρομητική κάρτα είναι μια προ-πληρωμένη κάρτα. Ο συνδρομητής προκειμένου να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία οφείλει να έχει διαθέσιμο χρόνο χρήσης στην κάρτα του. Η προσθήκη χρόνου χρήσης μιας συνδρομητικής κάρτας πραγματοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Βέροιας με την καταβολή χρηματικού αντιτίμου. Το ελάχιστο ποσό ανανέωσης της κάρτας με χρόνο χρήσης ποδηλάτου είναι 5€. Το σύστημα μπλοκάρει προσωρινά την πρόσβαση στην υπηρεσία των συνδρομητικών καρτών εφόσον το εναπομένων ποσό είναι μικρότερο των 0,5 € (δεν μπορεί να χρησιμοποιείται όλος ο χρόνος κόστους της κάρτας διότι δεν υπάρχει δυνατότητα αρνητικής χρέωσης). Τα ποσά που κατατίθενται στην κάρτα συνδρομής και δεν καταναλώνονται ως χρόνος χρήσης κατά την διάρκεια της ετήσιας συνδρομής δεν αποδίδονται στον πελάτη στη λήξη του έτους.

Περιστασιακοί χρήστες: Η χρέωση της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας του χρήστη πραγματοποιείται κατά την επιλογή και αγορά του πακέτου χρόνου που επιλέγει να προμηθευτεί ο χρήστης. Στην περίπτωση που η διάρκεια της συνολικής χρήσης της υπηρεσίας υπερβαίνει το χρόνο του πακέτου, θα πραγματοποιείται επιπλέον χρέωση της κάρτας για το υπολειπόμενο οφειλόμενο ποσό. Ο χρόνος ποδηλασίας, τον οποίο έχει προμηθευτεί ο χρήστης με την καταβολή του αντίστοιχου ποσού, έχει ισχύ για μια (1) εβδομάδα από την ημερομηνία αγοράς του.

 

ΑΡΘΡΟ 9 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

9.1 Υποχρεώσεις του Δήμου Βέροιας

Ο Δήμος Βέροιας δεσμεύεται για την παροχή των υπηρεσιών EasyBike σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν όρους.

Ο Δήμος Βέροιας δεσμεύεται να καταβάλλει τις καλύτερες προσπάθειες για τη διασφάλιση της διάρκειας και της ποιότητας της υπηρεσίας κοινόχρηστων ποδηλάτων. Για το σκοπό αυτό ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου υπεύθυνος υπάλληλος με τον αναπληρωτή του για την έκδοση συνδρομητικών καρτών και την παρακολούθηση του συστήματος και την ενημέρωση για τυχόν προβλήματα. Επίσης θα εξετάζει τις αιτήσεις χορήγησης συνδρομητικών καρτών σε μόνιμους ή περιστασιακούς χρήστες, σχετικά με το αυτοματοποιημένο σύστημα ποδηλάτων.

Ο Δήμος Βέροιας δεν φέρει καμία ευθύνη :

 • σε περίπτωση κακής χρήσης των προτεινόμενων υπηρεσιών από τον πελάτη,
 • σε περίπτωση κακής, πλημμελούς ή παραβατικής συμπεριφοράς του χρήστη του ποδηλάτου,
 • σε περίπτωση μη τήρησης, από τον πελάτη, των υποχρεώσεών του όπως αναγράφονται στο παρόν,
 • σε περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (κυρίως σε περίπτωσης κλοπής ή αρπαγής πιστωτικής κάρτας), για ατυχήματα (τροχαία ή άλλα) που ενδέχεται να συμβούν στους χρήστες κατά τη διάρκεια της χρήσης,
 • σε περίπτωση βλαβών, κορεσμών, δυσλειτουργιών ή αναστολής του συστήματος λόγω διακοπής των επικοινωνιών στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, δημόσιας τηλεφωνίας, GSM, GPRS, SMS ή κάθε νέας γενιάς δικτύων που αναπτύσσονται από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας,
 • σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

9.2 Υποχρεώσεις του χρήστη

 • Ο χρήστης δεσμεύεται στη χρήση του ποδηλάτου με αυξημένη προσοχή. Δεσμεύεται για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και οδικής κυκλοφορίας.
 • Ο χρήστης δεσμεύεται για έλεγχο του ποδηλάτου πριν την έναρξη χρήσης του. Πιο συγκεκριμένα οφείλει να ελέγξει την ορθή λειτουργία του συστήματος μετάδοσης κίνησης, του πλαισίου και των ελαστικών, τα φρένα, το φωτισμό και γενικότερα κάθε μέσο απαραίτητο για την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου. Σε περίπτωση δυσλειτουργιών του ποδηλάτου οφείλει εντός διαστήματος έξι (6) λεπτών να το επιστρέψει στο σύστημα (χωρίς χρέωση) και να παραλάβει ένα άλλο ποδήλατο. Στη συνέχεια μπορεί να ειδοποιήσει δωρεάν την υπηρεσία υποστήριξης στον τηλεφωνικό αριθμό που θα αναγράφεται πάνω στους σταθμούς των ποδηλάτων.
 • Ο χρήστης δεσμεύεται επίσης για τη χρήση του ποδηλάτου εντός της περιοχής του Δήμου Βέροιας, με σεβασμό στους παρόντες όρους.
 • Ο χρήστης αναλαμβάνει τη φύλαξη του ποδηλάτου που έχει ενοικιάσει, υποχρεούται να το προστατεύει προς αποφυγή κλοπών και δεσμεύεται να χρησιμοποιεί το αντικλεπτικό σύστημα του ποδηλάτου κατά τη διακοπή της χρήσης του.
 • Ο χρήστης δεσμεύεται για την ορθή χρήση του ποδηλάτου και την προστασία του. Ο χρήστης αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για οποιεσδήποτε βλάβες ή ζημίες προκληθούν στο ποδήλατο ή σε άλλους κατά τη διάρκεια της χρήσης του.
 • Ο χρήστης δεσμεύεται να επιστρέψει το ποδήλατο στον προκαθορισμένο χρόνο. Σε περίπτωση μη επιστροφής του ενοικιασμένου υλικού, ο Δήμος Βέροιας διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ως αποζημίωση στον πελάτη το ποσό των 400€. Σε περίπτωση καταστροφής μέρους ή του συνόλου του υλικού, το ποσό των ζημιών που προκλήθηκε αξιολογείται από τον Δήμο Βέροιας, χρεώνεται και τιμολογείται συμπληρωματικά στον πελάτη βάσει των όρων και των μεθόδων του άρθρου 10.
 • Ο χρήστης δεσμεύεται να επιστρέψει το ποδήλατο σε κάθε στιγμή εφόσον παρατηρηθεί κατάχρηση των όρων χρήσης του συστήματος, σε πρώτη ζήτηση του Δήμου Βέροιας που πραγματοποιείται μέσω τηλεφώνου ή μέσω ταχυδρομείου/courier.
 • O χρήστης δεσμεύεται για την αναφορά κάθε απώλειας, κλοπής ή άλλου προβλήματος ή περιστατικού σχετικού με το ποδήλατο στον Δήμο Βέροιας. Η επισήμανση θα πρέπει να γίνεται άμεσα το αργότερο εντός των επόμενων δώδεκα (12) ωρών που ακολουθούν το περιστατικό, στον τηλεφωνικό αριθμό που θα αναγράφεται στη σελίδα του Δήμου Βέροιας (veroia.easybike.gr). Ωστόσο μέχρι και την παραλαβή του από τον Δήμο Βέροιας, το ποδήλατο μένει υπό την ευθύνη του χρήστη σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού

 

ΑΡΘΡΟ 10 – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 • Απαγορεύεται στο χρήστη ο δανεισμός, η ενοικίαση ή η παραχώρηση της κάρτας συνδρομής του σε άλλο πρόσωπο εκτός αυτού που προβλέπεται από τους παρόντες κανόνες χρήσης.
 • Η κάρτα συνδρομής που καταστρέφεται ή χάνεται με ευθύνη του χρήστη δεν αντικαθίσταται παρά μόνο με την καταβολή στον Δήμο Βέροιας του ποσού των πέντε ευρώ (5€) κατ’ αποκοπή, με διατήρηση και μεταβίβαση στη νέα κάρτα της εναπομείνασας χρονοχρέωσης.
 • Ο χρήστης εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιεί το ποδήλατο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, καθόσον πραγματοποιεί μια λογική χρήση, που αποκλείει κυρίως: κάθε χρήση εκτός προκαθορισμένης περιοχής, κάθε χρήση αντίθετη με τις διατάξεις του κώδικα κυκλοφορίας ή των κανόνων ασφαλείας, κάθε χρήση σε εδάφη ή σε φυσικές συνθήκες που καταστρέφουν το ποδήλατο, τη μεταφορά κάθε φορτίου άνω των δεκαπέντε (15) κιλών (συμπεριλαμβανομένου του χώρου του καλαθιού), κάθε μεταφορά επιβάτη με οποιοδήποτε τρόπο, κάθε χρήση που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τον χρήστη ή τρίτους, κάθε αποσυναρμολόγηση ή απόπειρα αποσυναρμολόγησης όλου ή μέρους του ποδηλάτου και γενικότερα κάθε ανορθόδοξη χρήση ποδηλάτου.

 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

 • Ο χρήστης είναι ο μόνος και εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος των καταστροφών που προκάλεσε το ποδήλατο ή της χρήσης που πραγματοποίησε καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης του ποδηλάτου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που υπερβαίνει τη διάρκεια προκαθορισμένης χρήσης σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής του ποδηλάτου από τον χρήστη.
 • Κάθε καθυστέρηση παράδοσης του ποδηλάτου μεγαλύτερη των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών (η προθεσμία υπολογίζεται από την ώρα της παραλαβής του ποδηλάτου από τον σταθμό μίσθωσης) θεωρείται ως περίπτωση εξαφάνισης του ποδηλάτου.
 • Στην περίπτωση εξαφάνισης του ποδηλάτου για το οποίο είναι υπεύθυνος, ο χρήστης έχει την υποχρέωση, η οποία προσδιορίζεται στο άρθρο 9.2, να επισημάνει την εξαφάνιση του ποδηλάτου που παραμένει υπό την πλήρη του ευθύνη.
 • Σε περίπτωση ατυχήματος ή/και βλαβών, ή/και καταστροφών ή/και οποιουδήποτε περιστατικού που συνέβη εξαιτίας του ποδηλάτου, ο χρήστης έχει την υποχρέωση, η οποία προσδιορίζεται στο άρθρο 9.2, να επισημάνει τα γεγονότα εντός των αναγραφόμενων προθεσμιών και στον προαναφερόμενο τηλεφωνικό αριθμό. Παρ’ όλα αυτά το ποδήλατο παραμένει υπό την ευθύνη του χρήστη μέχρι το κλείδωμά του σε ένα σημείο παράδοσης, ή μέχρι την απόδοσή του σε κατάλληλα χέρια σε αντιπρόσωπο επισκευών της αναδόχου εταιρείας.
 • Με την ανάληψη ευθύνης ποδηλάτου από έναν χρήστη, ο τελευταίος δεσμεύεται να ελέγξει, εκ των προτέρων την αποτελεσματική λειτουργία του ποδηλάτου, κυρίως με επαλήθευση των κύριων λειτουργικών στοιχείων του, τα οποία μη περιοριστικά είναι: η καλή τοποθέτηση της σέλας και των πεντάλ, η καλή κατάσταση του πλαισίου και των ελαστικών, η καλή λειτουργία του κουδουνιού, η καλή λειτουργία των φρένων και των φωτιστικών.
 • Μετά την πιστοποίηση των στοιχείων του από τον σταθμό, ο χρήστης έχει έξι λεπτά από την στιγμή που παραλαμβάνει το ποδήλατο για να επιβεβαιώσει τη γενική καλή κατάσταση του ποδηλάτου. Μετά από αυτό το χρόνο θεωρείται υπεύθυνος για τις παρατηρούμενες βλάβες ή καταστροφές.
 • Συστήνεται στον χρήστη να δείχνει ιδιαίτερη προσοχή στο φρενάρισμα σε περίπτωση βροχής, να πραγματοποιήσει τη ρύθμιση της σέλας προκειμένου να προσαρμόσει το ύψος της στη μορφολογία του σώματος του, να φορά εγκεκριμένο κράνος και ειδικάενδύματα.
 • Ο χρήστης δηλώνει ότι έχει πλήρη επίγνωση πιθανών κινδύνων που συνδέονται με την εντατική χρήση ποδηλάτου. Επιπλέον δηλώνει ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες που καταχωρεί στο σύστημα είναι ακριβείς, είναι σε θέση να χρησιμοποιεί και έχει τις φυσικές προϋποθέσεις που αφορούν στη χρησιμοποίηση ενός ποδηλάτου, και ιδιαίτερα ότι ικανοποιεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις των άρθρων 9.2 και 10 ανωτέρω.
 • Ο χρήστης δεσμεύεται να προειδοποιεί άμεσα τον Δήμο Βέροιας για όλες τις αλλαγές στοιχείων του όπως διεύθυνση, πληροφορίες σχετικές με τον λογαριασμό χρέωσης της πιστωτικής του κάρτας, τιμολογιακό προφίλ.
 • Ο χρήστης δεν μπορεί να στραφεί κατά του Δήμου Βέροιας για κάθε περίπτωση που χρήζει αναστολής, διακοπής ή δυσλειτουργίας των υπηρεσιών.

 

ΑΡΘΡΟ 12 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ο Δήμος Βέροιας διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της πρόσβασης στην υπηρεσία σε όποιον δεν ικανοποιεί τους παρόντες όρους χωρίς την παροχή άλλης αιτιολόγησης.

 

ΑΡΘΡΟ 13 – ΠΟΙΝΕΣ

Η επιβολή αποζημίωσης του ποσού των τετρακοσίων ευρώ (400€) σε περίπτωση μη επιστροφής του ενοικιασμένου υλικού εντός προκαθορισμένων χρονικών ορίων, ή ο καθορισμός του ύψους της αποζημίωσης σε περίπτωση φθορών θα γίνεται με απόφαση του Δημάρχου Βέροιας, ύστερα από γνωμοδότηση της τριμελούς επιτροπής του Δήμου Βέροιας, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 16.

Κατά την έναρξη της διάρκειας ισχύος μίσθωσης με χρεωστική/πιστωτική, ο πελάτης παρέχει την άδεια εκ των προτέρων στον Δήμο Βέροιας να πραγματοποιήσει τηκράτηση κατ'

αποκοπή του ποσού των εκατό πενήντα ευρώ (150€), στις περιπτώσεις και σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις που απαριθμούνται λεπτομερώς και περιοριστικά: η πρόκληση βλαβών ή ζημιών στο ποδήλατο ύψους εκατό πενήντα ευρώ (150€) από τον ίδιο ή από τρίτους κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης, ψευδής χρήση, μη επιστροφής του ποδηλάτου εντός των 24 ωρών που ακολουθούν την παραλαβή του ποδηλάτου, και/ή κλοπή του ποδηλάτου του οποίου ο πελάτης έχει την ευθύνη ή κάθε άλλης καταστροφής του ποδηλάτου. Αυτή η άδεια παρέχεται κατάλληλα, με την καταχώρηση του αριθμού της τραπεζικής κάρτας, της ημερομηνίας διάρκειας αυτής, όπως και των 3 τελευταίων αριθμών του καταχωρημένου κρυπτογραφήματος στην πίσω όψη της κάρτας.

Στις περιπτώσεις στις οποίες οι πραγματοποιθείσες φθορές υπολείπονται των εκατό πενήντα ευρώ (150€) η κράτηση του ποσού θα είναι αντίστοιχη των πραγματοποιθεισών φθορών.

Στις περιπτώσεις στις οποίες οι πραγματοποιηθείσες φθορές υπερβαίνουν το ποσό των εκατό πενήντα ευρώ (150€), το ποσό των επιπλέον επισκευών θα είναι σε επιβάρυνση του πελάτη.

Το ποσό που ανταποκρίνεται στις ποινές που αναλύονται λεπτομερώς πιο πάνω, λαμβάνεται από το υπόλοιπο της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας.

 

ΑΡΘΡΟ 14 – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Δήμος Βέροιας δεσμεύεται στην τήρηση των όρων του κανονισμού όσον αφορά στην εμπιστευτικότητα, τη διαχείριση και την αποθήκευση των προσωπικών και εμπιστευτικών

δεδομένων. Σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ο χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των πληροφοριών που τον αφορούν, γράφοντας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Βέροιας, Μητροπόλεως 46, Τ.Κ. 59132, Βέροια με την ένδειξη «Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου Βέροιας».

Ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει καταγγελία εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκαν τα γεγονότα τα οποία καταγγέλλει. Οι παρόντες όροι υπόκεινται στη Ελληνική νομοθεσία. Κάθε σχετική διαφωνία στην εκτέλεση, τη λειτουργία και την ερμηνεία των όρων θα επιλύεται δικαστικά στα αρμόδια δικαστήρια Βέροιας.

Κάθε καταγγελία θα αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Βέροιας, Μητροπόλεως 46, Τ.Κ. 59132, Βέροια με την ένδειξη «Καταγγελία για το Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου Βέροιας».

 

ΑΡΘΡΟ 16 – ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΟΠΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ.

Συγκροτείται τριμελής επιτροπή, με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, η οποία θα αποτελείται από τον Δημοτικό Σύμβουλο που θα είναι επιφορτισμένος με την προώθηση της πολιτικής του ποδηλάτου, τον υπάλληλο του Δήμου Βέροιας που είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και ομαλή λειτουργία του αυτοματοποιημένου συστήματος ποδηλάτων και έναν υπάλληλο του Τμήματος Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων-Μηχανημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι παρακάτω:

-Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τροποποιήσεις των όρων χρήσης και λειτουργίας του συστήματος.

-Βεβαιώνει παραβάσεις των χρηστών στο σύστημα.

-Βεβαιώνει βλάβες που προξένησαν στο σύστημα χρήστες ή άλλοι πολίτες, ηθελημένα ή όχι, και επιβάλλει την αποκατάστασή τους. Σε περίπτωση που κρίνει ότι η βλάβη επήλθε εσκεμμένα, τότε επιβάλλει το ανάλογο πρόστιμα σύμφωνα με τοάρθρο 13 τουπαρόντος.

-Διακόπτει και επαναλειτουργεί το σύστημα σε περίπτωση που εντοπιστούν βλάβες για την άμεση αποκατάσταση των οποίων απαιτείται η διακοπή του συστήματος.

-Παρακολουθεί και ελέγχει την εταιρεία που διαχειρίζεται την υποστήριξη και συντήρηση του συστήματος.

-Διαπιστώνει βλάβες που έχουν υποστεί τα ποδήλατα και δίνει εντολή στο διαχειριστή του συστήματος για την αποκατάστασή τους είτε το κόστος τουςκαλύπτεται από το συμφωνητικό μεταξύ Δήμου Βέροιας και εταιρίας, είτε βαρύνει τοΔήμο Βέροιας.

-Εγκρίνει τις διαφημίσεις και ορίζει το χώρο που παρέχεται στον εκάστοτε χορηγότου συστήματος ο οποίος υποστηρίζει οικονομικά τη διαχείριση και υποστήριξη

του αυτοματοποιημένου συστήματος ποδηλάτων.

-Δέχεται καταγγελίες και αιτήματα δημοτών σε σχέση με τη λειτουργία του συστήματος (επεκτάσεις δικτύου, βλάβες κλπ).

-Σε περίπτωση κλοπής ποδηλάτου ή βανδαλισμού στους σταθμούς ή τα ποδήλατα, μεριμνά για όλες τις απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες προς τις αντίστοιχες υπηρεσίες (Τμήμα Ασφαλείας, Τροχαία κλπ), συγκεντρώνει στοιχεία για τα περιστατικά ή τους πιθανούς δράστες και συνεργάζεται με τις αντίστοιχες υπηρεσίες με κάθε νόμιμο τρόπο για την διαλεύκανση των υποθέσεων.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ποιος είναι ο δράστης της κλοπής ή του βανδαλισμού στους σταθμούς επιβάλλει το ανάλογο πρόστιμα σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος.

 

ΑΡΘΡΟ 17 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η λειτουργία και διαχείριση του ΣΚΠ θα πραγματοποιηθεί στο όνομα του Δήμου Βέροιας μέσω αναδόχου διαχειριστή ο οποίος θα αναλάβει τη συντήρηση των ποδηλάτων και των αναλώσιμων, την ανακατανομή των ποδηλάτων μεταξύ των σταθμών, την τηλεφωνική υπηρεσία υποστήριξης, την προβολή προώθησης του συστήματος, και την εν γένει λειτουργία του ΣΚΠ.

 

ΑΡΘΡΟ 18 – ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τον Δήμο Βέροιας θα βαρύνει η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Η ηλεκτροδότηση των ηλεκτρονικών συσκευών θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του Δήμου Βέροιας και σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Διεύθυνσης του Δήμου Βέροιας.

 

ΑΡΘΡΟ 19– ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Η αρμοδιότητα εφαρμογής αυτού του κανονισμού ανήκει στην Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 16 ή σε άλλους υπαλλήλους εξουσιοδοτημένους από το Δήμαρχο σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου. Τα ποσά αποζημίωσης που προβλέπονται σ’ αυτόν τον Κανονισμό μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την οποία αρκεί η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Οι χρήστες της υπηρεσίας θα ενημερώνονται για όλες τις τροποποιήσεις των παρόντων όρων στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας (veroia.easybike.gr).

Τα ποσά αποζημίωσης που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτού του Κανονισμού και επιβάλλονται ως ανωτέρω βεβαιώνονται σύμφωνα με το νόμο.ΑΡΘΡΟ 8 – ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

Στην υπηρεσία μπορούν να έχουν πρόσβαση περιστασιακοί χρήστες και συνδρομητές. Οι περιστασιακοί χρήστες χρησιμοποιούν την πιστωτική τους κάρτα και οι συνδρομητές μια ειδική προπληρωμένη κάρτα συνδρομητή που παραλαμβάνουν κατά την εγγραφή τους.

Το κόστος της υπηρεσίας, το οποίο αποτελεί έσοδο του Δήμου Βέροιας, περιλαμβάνει ένα πάγιο κόστος πρόσβασης και μία προοδευτική χρέωση κατά τη διάρκεια της χρήσης που προσδιορίζεται ως ακολούθως:

Συνδρομητές

Κόστος κτήσης κάρτας 0 €

Ετήσια συνδρομή (Η συνδρομή

αντιστοιχεί σε χρόνο χρέωσης) 10€

Χρήση την 1η μισή ώρα Δωρεάν

Χρήση τα επόμενα ημίωρα

 

0,30 €

(1 λεπτό τολεπτό)

 

Περιστασιακοί χρήστες

Χρέωση απόκτησης πρόσβασης

διάρκειας 7 ημερών 3€ - 20€

Χρήση την 1η μισή ώρα Δωρεάν

Χρήση τα επόμενα ημίωρα

 

0,30 €

(1 λεπτό το λεπτό)

 Η χρέωση χρόνου χρήσης μετά το πρώτο ημίωρο είναι 1 λεπτό το λεπτό

 Συνδρομητές : Οι συνδρομητές χρησιμοποιούν μια ειδική προπληρωμένη κάρτα

συνδρομητή που παραλαμβάνουν κατά την εγγραφή τους.

Η συνδρομητική κάρτα είναι μια προ-πληρωμένη κάρτα. Ο συνδρομητής προκειμένου να

έχει πρόσβαση στην υπηρεσία οφείλει να έχει διαθέσιμο χρόνο χρήσης στην κάρτα του. Η

προσθήκη χρόνου χρήσης μιας συνδρομητικής κάρτας πραγματοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες

του Δήμου Βέροιας με την καταβολή χρηματικού αντιτίμου. Το ελάχιστο ποσό ανανέωσης της

κάρτας με χρόνο χρήσης ποδηλάτου είναι 5€. Το σύστημα μπλοκάρει προσωρινά την πρόσβαση

στην υπηρεσία των συνδρομητικών καρτών εφόσον το εναπομένων ποσό είναι μικρότερο των 0,5

€ (δεν μπορεί να χρησιμοποιείται όλος ο χρόνος κόστους της κάρτας διότι δεν υπάρχει

δυνατότητα αρνητικής χρέωσης). Τα ποσά που κατατίθενται στην κάρτα συνδρομής και δεν

ΑΔΑ: Ω004Ω9Ο-Ξ1Χ

 

καταναλώνονται ως χρόνος χρήσης κατά την διάρκεια της ετήσιας συνδρομής δεν αποδίδονται

στον πελάτη στη λήξη του έτους.

 Περιστασιακοί χρήστες:

Η χρέωση της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας του χρήστη πραγματοποιείται κατά την

επιλογή και αγορά του πακέτου χρόνου που επιλέγει να προμηθευτεί ο χρήστης. Στην περίπτωση

που η διάρκεια της συνολικής χρήσης της υπηρεσίας υπερβαίνει το χρόνο του πακέτου, θα

πραγματοποιείται επιπλέον χρέωση της κάρτας για το υπολειπόμενο οφειλόμενο ποσό. Ο χρόνος

ποδηλασίας, τον οποίο έχει προμηθευτεί ο χρήστης με την καταβολή του αντίστοιχου ποσού, έχει

ισχύ για μια (1) εβδομάδα από την ημερομηνία αγοράςτου.

ΑΡΘΡΟ 9 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

9.1 Υποχρεώσεις του Δήμου Βέροιας

Ο Δήμος Βέροιας δεσμεύεται για την παροχή των υπηρεσιών EasyBike σύμφωνα με τους

προβλεπόμενους στο παρόν όρους.

Ο Δήμος Βέροιας δεσμεύεται να καταβάλλει τις καλύτερες προσπάθειες για τη διασφάλιση

της διάρκειας και της ποιότητας της υπηρεσίας κοινόχρηστων ποδηλάτων. Για το σκοπό αυτό

ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου υπεύθυνος υπάλληλος με τον αναπληρωτή του για την

έκδοση συνδρομητικών καρτών και την παρακολούθηση του συστήματος και την ενημέρωση για

τυχόν προβλήματα. Επίσης θα εξετάζει τις αιτήσεις χορήγησης συνδρομητικών καρτών σε

μόνιμους ή περιστασιακούς χρήστες, σχετικά με το αυτοματοποιημένο σύστημα ποδηλάτων.

Ο Δήμος Βέροιας δεν φέρει καμία ευθύνη :

 σε περίπτωση κακής χρήσης των προτεινόμενων υπηρεσιών από τον πελάτη,

 σε περίπτωση κακής, πλημμελούς ή παραβατικής συμπεριφοράς του χρήστη του

ποδηλάτου,

 σε περίπτωση μη τήρησης, από τον πελάτη, των υποχρεώσεών του όπως αναγράφονται

στο παρόν,

 σε περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (κυρίως σε

περίπτωσης κλοπής ή αρπαγής πιστωτικής κάρτας),

 για ατυχήματα (τροχαία ή άλλα) που ενδέχεται να συμβούν στους χρήστες κατά τη

διάρκεια της χρήσης,

 σε περίπτωση βλαβών, κορεσμών, δυσλειτουργιών ή αναστολής του συστήματος λόγω

διακοπής των επικοινωνιών στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, δημόσιας τηλεφωνίας, GSM, GPRS,

SMS ή κάθε νέας γενιάς δικτύων που αναπτύσσονται από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας,

 σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

9.2Υποχρεώσεις του χρήστη

 Ο χρήστης δεσμεύεται στη χρήση του ποδηλάτου με αυξημένη προσοχή. Δεσμεύεται

για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και οδικής κυκλοφορίας.

 Ο χρήστης δεσμεύεται για έλεγχο του ποδηλάτου πριν την έναρξη χρήσης του. Πιο

συγκεκριμένα οφείλει να ελέγξει την ορθή λειτουργία του συστήματος μετάδοσης κίνησης, του

πλαισίου και των ελαστικών, τα φρένα, το φωτισμό και γενικότερα κάθε μέσο απαραίτητο για την

ασφαλή χρήση του ποδηλάτου. Σε περίπτωση δυσλειτουργιών του ποδηλάτου οφείλει εντός

διαστήματος έξι (6) λεπτών να το επιστρέψει στο σύστημα (χωρίς χρέωση) και να παραλάβει ένα

άλλο ποδήλατο. Στη συνέχεια μπορεί να ειδοποιήσει δωρεάν την υπηρεσία υποστήριξης στον

τηλεφωνικό αριθμό που θα αναγράφεται πάνω στους σταθμούς των ποδηλάτων.

 Ο χρήστης δεσμεύεται επίσης για τη χρήση του ποδηλάτου εντός της περιοχής του

Δήμου Βέροιας, με σεβασμό στους παρόντες όρους.

 Ο χρήστης αναλαμβάνει τη φύλαξη του ποδηλάτου που έχει ενοικιάσει, υποχρεούται να

το προστατεύει προς αποφυγή κλοπών και δεσμεύεται να χρησιμοποιεί το αντικλεπτικό σύστημα

του ποδηλάτου κατά τη διακοπή της χρήσης του.

 Ο χρήστης δεσμεύεται για την ορθή χρήση του ποδηλάτου και την προστασία του. Ο

χρήστης αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για οποιεσδήποτε βλάβες ή ζημίες προκληθούν στο

ποδήλατο ή σε άλλους κατά τη διάρκεια της χρήσης του.

 Ο χρήστης δεσμεύεται να επιστρέψει το ποδήλατο στον προκαθορισμένο χρόνο. Σε

ΑΔΑ: Ω004Ω9Ο-Ξ1Χ

 

περίπτωση μη επιστροφής του ενοικιασμένου υλικού, ο Δήμος Βέροιας διατηρεί το δικαίωμα να

χρεώσει ως αποζημίωση στον πελάτη το ποσό των 400€. Σε περίπτωση καταστροφής μέρους ή

του συνόλου του υλικού, το ποσό των ζημιών που προκλήθηκε αξιολογείται από τον Δήμο

Βέροιας, χρεώνεται και τιμολογείται συμπληρωματικά στον πελάτη βάσει των όρων και των

μεθόδων του άρθρου 10.

 Ο χρήστης δεσμεύεται να επιστρέψει το ποδήλατο σε κάθε στιγμή εφόσον παρατηρηθεί

κατάχρηση των όρων χρήσης του συστήματος, σε πρώτη ζήτηση του Δήμου Βέροιας που

πραγματοποιείται μέσω τηλεφώνου ή μέσω ταχυδρομείου/courier.

 O χρήστης δεσμεύεται για την αναφορά κάθε απώλειας, κλοπής ή άλλου προβλήματος ή

περιστατικού σχετικού με το ποδήλατο στον Δήμο Βέροιας. Η επισήμανση θα πρέπει να γίνεται

άμεσα το αργότερο εντός των επόμενων δώδεκα (12) ωρών που ακολουθούν το περιστατικό, στον

τηλεφωνικό αριθμό που θα αναγράφεται στη σελίδα του Δήμου Βέροιας (veroia.easybike.gr).

Ωστόσο μέχρι και την παραλαβή του από τον Δήμο Βέροιας, το ποδήλατο μένει υπό την ευθύνη

του χρήστη σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 10 – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 Απαγορεύεται στο χρήστη ο δανεισμός, η ενοικίαση ή η παραχώρηση της κάρτας

συνδρομής του σε άλλο πρόσωπο εκτός αυτού που προβλέπεται από τους παρόντες κανόνες

χρήσης.

 Η κάρτα συνδρομής που καταστρέφεται ή χάνεται με ευθύνη του χρήστη δεν

αντικαθίσταται παρά μόνο με την καταβολή στον Δήμο Βέροιας του ποσού των πέντε ευρώ (5€)

κατ’ αποκοπή, με διατήρηση και μεταβίβαση στη νέα κάρτα της εναπομείνασας χρονοχρέωσης.

 Ο χρήστης εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιεί το ποδήλατο σύμφωνα με τους παρόντες

όρους, καθόσον πραγματοποιεί μια λογική χρήση, που αποκλείει κυρίως: κάθε χρήση εκτός

προκαθορισμένης περιοχής, κάθε χρήση αντίθετη με τις διατάξεις του κώδικα κυκλοφορίας ή των

κανόνων ασφαλείας, κάθε χρήση σε εδάφη ή σε φυσικές συνθήκες που καταστρέφουν το

ποδήλατο, τη μεταφορά κάθε φορτίου άνω των δεκαπέντε (15) κιλών (συμπεριλαμβανομένου του

χώρου του καλαθιού), κάθε μεταφορά επιβάτη με οποιοδήποτε τρόπο, κάθε χρήση που θα

μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τον χρήστη ή τρίτους, κάθε αποσυναρμολόγηση ή απόπειρα

αποσυναρμολόγησης όλου ή μέρους του ποδηλάτου και γενικότερα κάθε ανορθόδοξη χρήση

ποδηλάτου.

ΑΡΘΡΟ 11 – ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

 Ο χρήστης είναι ο μόνος και εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος των καταστροφών που

προκάλεσε το ποδήλατο ή της χρήσης που πραγματοποίησε καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης

του ποδηλάτου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που υπερβαίνει τη διάρκεια προκαθορισμένης

χρήσης σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής του ποδηλάτου από τον χρήστη.

 Κάθε καθυστέρηση παράδοσης του ποδηλάτου μεγαλύτερη των είκοσι τεσσάρων (24)

ωρών (η προθεσμία υπολογίζεται από την ώρα της παραλαβής του ποδηλάτου από τον σταθμό

μίσθωσης) θεωρείται ως περίπτωση εξαφάνισης του ποδηλάτου.

 Στην περίπτωση εξαφάνισης του ποδηλάτου για το οποίο είναι υπεύθυνος, ο χρήστης

έχει την υποχρέωση, η οποία προσδιορίζεται στο άρθρο 9.2, να επισημάνει την εξαφάνιση του

ποδηλάτου που παραμένει υπό την πλήρη του ευθύνη.

 Σε περίπτωση ατυχήματος ή/και βλαβών, ή/και καταστροφών ή/και οποιουδήποτε

περιστατικού που συνέβη εξαιτίας του ποδηλάτου, ο χρήστης έχει την υποχρέωση, η οποία

προσδιορίζεται στο άρθρο 9.2, να επισημάνει τα γεγονότα εντός των αναγραφόμενων προθεσμιών

και στον προαναφερόμενο τηλεφωνικό αριθμό. Παρ’ όλα αυτά το ποδήλατο παραμένει υπό την

ευθύνη του χρήστη μέχρι το κλείδωμά του σε ένα σημείο παράδοσης, ή μέχρι την απόδοσή του σε

κατάλληλα χέρια σε αντιπρόσωπο επισκευών της αναδόχου εταιρείας.

 Με την ανάληψη ευθύνης ποδηλάτου από έναν χρήστη, ο τελευταίος δεσμεύεται να

ελέγξει, εκ των προτέρων την αποτελεσματική λειτουργία του ποδηλάτου, κυρίως με επαλήθευση

των κύριων λειτουργικών στοιχείων του, τα οποία μη περιοριστικά είναι: η καλή τοποθέτηση της

σέλας και των πεντάλ, η καλή κατάσταση του πλαισίου και των ελαστικών, η καλή λειτουργία του

ΑΔΑ: Ω004Ω9Ο-Ξ1Χ

 

κουδουνιού, η καλή λειτουργία των φρένων και των φωτιστικών.

 Μετά την πιστοποίηση των στοιχείων του από τον σταθμό, ο χρήστης έχει έξι λεπτά από

την στιγμή που παραλαμβάνει το ποδήλατο για να επιβεβαιώσει τη γενική καλή κατάσταση του

ποδηλάτου. Μετά από αυτό το χρόνο θεωρείται υπεύθυνος για τις παρατηρούμενες βλάβες ή

καταστροφές.

 Συστήνεται στον χρήστη να δείχνει ιδιαίτερη προσοχή στο φρενάρισμα σε περίπτωση

βροχής, να πραγματοποιήσει τη ρύθμιση της σέλας προκειμένου να προσαρμόσει το ύψος της

στη μορφολογία του σώματος του, να φορά εγκεκριμένο κράνος και ειδικάενδύματα.

 Ο χρήστης δηλώνει ότι έχει πλήρη επίγνωση πιθανών κινδύνων που συνδέονται με την

εντατική χρήση ποδηλάτου. Επιπλέον δηλώνει ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες που καταχωρεί

στο σύστημα είναι ακριβείς, είναι σε θέση να χρησιμοποιεί και έχει τις φυσικές προϋποθέσεις που

αφορούν στη χρησιμοποίηση ενός ποδηλάτου, και ιδιαίτερα ότι ικανοποιεί τις απαραίτητες

προϋποθέσεις των άρθρων 9.2 και 10 ανωτέρω.

 Ο χρήστης δεσμεύεται να προειδοποιεί άμεσα τον Δήμο Βέροιας για όλες τις αλλαγές

στοιχείων του όπως διεύθυνση, πληροφορίες σχετικές με τον λογαριασμό χρέωσης της πιστωτικής

του κάρτας, τιμολογιακό προφίλ.

 Ο χρήστης δεν μπορεί να στραφεί κατά του Δήμου Βέροιας για κάθε περίπτωση που

χρήζει αναστολής, διακοπής ή δυσλειτουργίας των υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 12 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ο Δήμος Βέροιας διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της πρόσβασης στην υπηρεσία σε όποιον

δεν ικανοποιεί τους παρόντες όρους χωρίς την παροχή άλλης αιτιολόγησης.

ΑΡΘΡΟ 13 – ΠΟΙΝΕΣ

Η επιβολή αποζημίωσης του ποσού των τετρακοσίων ευρώ (400€) σε περίπτωση μη

επιστροφής του ενοικιασμένου υλικού εντός προκαθορισμένων χρονικών ορίων, ή ο καθορισμός

του ύψους της αποζημίωσης σε περίπτωση φθορών θα γίνεται με απόφαση του Δημάρχου

Βέροιας, ύστερα από γνωμοδότηση της τριμελούς επιτροπής του Δήμου Βέροιας, η οποία

αναφέρεται στο άρθρο 16.

Κατά την έναρξη της διάρκειας ισχύος μίσθωσης με χρεωστική/πιστωτική, ο πελάτης

παρέχει την άδεια εκ των προτέρων στον Δήμο Βέροιας να πραγματοποιήσει τηκράτηση κατ'

αποκοπή του ποσού των εκατό πενήντα ευρώ (150€), στις περιπτώσεις και σύμφωνα με τις

ακόλουθες προϋποθέσεις που απαριθμούνται λεπτομερώς και περιοριστικά: η πρόκληση βλαβών

ή ζημιών στο ποδήλατο ύψους εκατό πενήντα ευρώ (150€) από τον ίδιο ή από τρίτους κατά τη

διάρκεια της περιόδου ενοικίασης, ψευδής χρήση, μη επιστροφής του ποδηλάτου εντός των 24

ωρών που ακολουθούν την παραλαβή του ποδηλάτου, και/ή κλοπή του ποδηλάτου του οποίου ο

πελάτης έχει την ευθύνη ή κάθε άλλης καταστροφής του ποδηλάτου. Αυτή η άδεια παρέχεται

κατάλληλα, με την καταχώρηση του αριθμού της τραπεζικής κάρτας, της ημερομηνίας διάρκειας

αυτής, όπως και των 3 τελευταίων αριθμών του καταχωρημένου κρυπτογραφήματος στην πίσω

όψη της κάρτας.

Στις περιπτώσεις στις οποίες οι πραγματοποιθείσες φθορές υπολείπονται των εκατό

πενήντα ευρώ (150€) η κράτηση του ποσού θα είναι αντίστοιχη των πραγματοποιθεισών φθορών.

Στις περιπτώσεις στις οποίες οι πραγματοποιηθείσες φθορές υπερβαίνουν το ποσό των

εκατό πενήντα ευρώ (150€), το ποσό των επιπλέον επισκευών θα είναι σε επιβάρυνση του πελάτη.

Το ποσό που ανταποκρίνεται στις ποινές που αναλύονται λεπτομερώς πιο πάνω,

λαμβάνεται από το υπόλοιπο της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας.

ΑΡΘΡΟ 14 – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Δήμος Βέροιας δεσμεύεται στην τήρηση των όρων του κανονισμού όσον αφορά στην

εμπιστευτικότητα, τη διαχείριση και την αποθήκευση των προσωπικών και εμπιστευτικών

δεδομένων. Σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ο χρήστης έχει το

ΑΔΑ: Ω004Ω9Ο-Ξ1Χ

 

δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των πληροφοριών που τον αφορούν, γράφοντας

στην ακόλουθη διεύθυνση :

Δήμος Βέροιας, Μητροπόλεως 46, Τ.Κ. 59132, Βέροια με την ένδειξη «Σύστημα

Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου Βέροιας».

ΑΡΘΡΟ 15 – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΙΚΙΩΝ

Ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει καταγγελία εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών

από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκαν τα γεγονότα τα οποία καταγγέλλει. Οι παρόντες

όροι υπόκεινται στη Ελληνική νομοθεσία. Κάθε σχετική διαφωνία στην εκτέλεση, τη λειτουργία

και την ερμηνεία των όρων θα επιλύεται δικαστικά στα αρμόδια δικαστήρια Βέροιας.

Κάθε καταγγελία θα αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Βέροιας,

Μητροπόλεως 46, Τ.Κ. 59132, Βέροια με την ένδειξη «Καταγγελία για το Σύστημα

Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου Βέροιας».

ΑΡΘΡΟ 16 – ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ

ΚΛΟΠΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ.

Συγκροτείται τριμελής επιτροπή, με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, η οποία θα

αποτελείται από τον Δημοτικό Σύμβουλο που θα είναι επιφορτισμένος με την προώθηση της

πολιτικής του ποδηλάτου, τον υπάλληλο του Δήμου Βέροιας που είναι υπεύθυνος για την

παρακολούθηση και ομαλή λειτουργία του αυτοματοποιημένου συστήματος ποδηλάτων και έναν

υπάλληλο του Τμήματος Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων-Μηχανημάτων της Δ/νσης

Περιβάλλοντος – Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι παρακάτω:

-Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τροποποιήσεις των όρων χρήσης και λειτουργίας του

συστήματος.

-Βεβαιώνει παραβάσεις των χρηστών στο σύστημα.

-Βεβαιώνει βλάβες που προξένησαν στο σύστημα χρήστες ή άλλοι πολίτες, ηθελημένα ή

όχι, και επιβάλλει την αποκατάστασή τους. Σε περίπτωση που κρίνει ότι η βλάβη επήλθε

εσκεμμένα, τότε επιβάλλει το ανάλογο πρόστιμα σύμφωνα με τοάρθρο 13 τουπαρόντος.

-Διακόπτει και επαναλειτουργεί το σύστημα σε περίπτωση που εντοπιστούν βλάβες για

την άμεση αποκατάσταση των οποίων απαιτείται η διακοπή του συστήματος.

-Παρακολουθεί και ελέγχει την εταιρεία που διαχειρίζεται την υποστήριξη και συντήρηση

του συστήματος.

-Διαπιστώνει βλάβες που έχουν υποστεί τα ποδήλατα και δίνει εντολή στο διαχειριστή του

συστήματος για την αποκατάστασή τους είτε το κόστος τουςκαλύπτεται από το συμφωνητικό

μεταξύ Δήμου Βέροιας και εταιρίας, είτε βαρύνει τοΔήμο Βέροιας.

-Εγκρίνει τις διαφημίσεις και ορίζει το χώρο που παρέχεται στον εκάστοτε χορηγότου

συστήματος ο οποίος υποστηρίζει οικονομικά τη διαχείριση και υποστήριξη

τουαυτοματοποιημένου συστήματος ποδηλάτων.

-Δέχεται καταγγελίες και αιτήματα δημοτών σε σχέση με τη λειτουργία του συστήματος

(επεκτάσεις δικτύου, βλάβες κλπ).

-Σε περίπτωση κλοπής ποδηλάτου ή βανδαλισμού στους σταθμούς ή τα ποδήλατα,

μεριμνά για όλες τις απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες προς τις αντίστοιχες υπηρεσίες (Τμήμα

Ασφαλείας, Τροχαία κλπ), συγκεντρώνει στοιχεία για τα περιστατικά ή τους πιθανούς δράστες και

συνεργάζεται με τις αντίστοιχες υπηρεσίες με κάθε νόμιμο τρόπο για την διαλεύκανση των

υποθέσεων.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ποιος είναι ο δράστης της κλοπής ή του βανδαλισμού

στους σταθμούς επιβάλλει το ανάλογο πρόστιμα σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 17 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η λειτουργία και διαχείριση του ΣΚΠ θα πραγματοποιηθεί στο όνομα του Δήμου Βέροιας

μέσω αναδόχου διαχειριστή ο οποίος θα αναλάβει τη συντήρηση των ποδηλάτων και των

ΑΔΑ: Ω004Ω9Ο-Ξ1Χ

 

αναλώσιμων, την ανακατανομή των ποδηλάτων μεταξύ των σταθμών, την τηλεφωνική υπηρεσία

υποστήριξης, την προβολή προώθησης του συστήματος, και την εν γένει λειτουργία του ΣΚΠ.

ΑΡΘΡΟ 18 – ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τον Δήμο Βέροιας θα βαρύνει η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Η ηλεκτροδότηση των ηλεκτρονικών συσκευών θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του

Δήμου Βέροιας και σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Διεύθυνσης του Δήμου

Βέροιας.

ΑΡΘΡΟ 19– ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Η αρμοδιότητα εφαρμογής αυτού του κανονισμού ανήκει στην Τριμελή Επιτροπή του

άρθρου 16 ή σε άλλους υπαλλήλους εξουσιοδοτημένους από το Δήμαρχο σε συνεργασία με τις

αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου.

Τα ποσά αποζημίωσης που προβλέπονται σ’ αυτόν τον Κανονισμό μπορούν να

αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την οποία αρκεί η απόλυτη

πλειοψηφία των παρόντων.

Οι χρήστες της υπηρεσίας θα ενημερώνονται για όλες τις τροποποιήσεις των παρόντων

όρων στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας (veroia.easybike.gr).

Τα ποσά αποζημίωσης που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτού του Κανονισμού και

επιβάλλονται ως ανωτέρω βεβαιώνονται σύμφωνα με το νόμο.